انفرادی در آستانه ۷۰میلیاردی شدن

پرفروش‌ترین فیلم سال۱۴۰۱ با گذشت بیش از ۶ ماه از آغاز اکرانش، همچنان تماشاگر دارد
۶۹میلیاردو۴۰۰ میلیون تومان. این رقم فروش «انفرادی» است.