کمبود دوره‌ای قطره‌های چشم‌پزشکی

یک متخصص چشم‌پزشکی با تأکید بر اهمیت انجام معاینات دوره‌ای چشم‌پزشکی به‌ویژه در کودکان، گفت: براساس مطالعاتی که انجام شده است، حدود ٢ تا ۳درصد کودکان تا ١٠سالگی کاهش دید یا تنبلی چشم دارند و در ۷۰ تا ۸۰درصد آنها علت، عیوب انکساری است که با استفاده از عینک قابل درمان است.