همدان؛پیشتاز پارک خلاقیت کودک

نخستین پارک مهارت و خلاقیت کودکان در کشور سال آینده در همدان احداث می‌شود
شهرداری همدان در مسیر پیوستن به شهر دوستدار کودک برای خود هدف‌گذاری‌هایی انجام داده است.