نقل‌قول‌خبر/سردار سرتیپ‌ دوم پاسدار عباس مطهری رئیس سازمان امور موزه‌ها و یادمان‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس

موفقیت‌هایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی بعد از دفاع‌مقدس، در عرصه‌های دفاع و امنیت، دفاع از حرم، فنی مهندسی، هوافضا، پزشکی، نانو و سایر حوزه‌ها به‌دست آورده به واسطه نقش‌آفرینی نیروهای جوانی است.