پشت‌خط‌زن/ آش داوری و گوشت شتر !

آش داوری در والیبال آنقدر شور شده که حتی هواداران سینه‌چاک فدراسیون هم دست به نقد شده‌اند و از کیفیت داوری‌ها ایراد گرفته‌اند اما چه فایده که رئیس کمیته داوری که فقط در مسابقات برون‌مرزی والیبال نشسته و ایستاده داوری می‌کند، هنوز به این اعتراضات واکنشی نشان نداده است.