23
دو شنبه 13 تیر 1401
شماره 8536
اندیشه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
پژوهش‌های قرآنی چهارمین جلد از گزیده آثار ترجمه شده «شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر» است.
آیت‌الله العظمی عبدالله  جوادی آملی: «تجربه‌ها نشان داد که آدمکشی به جایی نمی‌رسد، این منطق را جهانی کنید تا جهان بفهمد با کشتن به جایی نمی‌رسند با خونریزی به جایی نمی‌رسند.
اندیشه قرآن
در پی بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب پیرامون «سنت‌های الهی» و قطعی بودن آنها در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه برآن شدیم تا در این شماره با تکیه بر آرای یکی از اندیشمندان معاصر، شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر به این موضوع بیشتر بپردازیم.

سنن الهی، معلول اعمال انسان

نگاهی کوتاه به سنن الهی وعده شده در قرآن کریم
اندیشه دین
بررسی قرآن کریم نشان می‌دهد که خداوند قوانین و سنت‌هایی را قرار داده است که اگر انسان برخی اعمالی را انجام دهد، این سنت‌ها در پی آن اعمال و رفتارها حتمی است.
قانونمندی جامعه و تاریخ

قانونمندی جامعه و تاریخ

شهید مرتضی مطهری در آثاری مانند فلسفه تاریخ، جامعه و تاریخ، حق و باطل، قیام و انقلاب مهدی به موضوع فلسفه تاریخ پرداخته و از برخی مسائل آن به نحو تفصیل و از برخی دیگر به اجمال بحث کرده است.
معنای سنت‌های الهی
سنت در لغت به‌معنای راهی است که توسط عبور و مرور مکرر، رفته رفته به یک راه پرتردد مبدل شده است.