14
دو شنبه 13 تیر 1401
شماره 8536
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جشن تیرگان -سیزدهم تیر- با کوه و آب پیوند دارد و نشانه‌ای است از پاسداشت این دو نعمت طبیعی در فرهنگ ایرانی.
برنامه‌ 4 ساله ساماندهی پسماندهای شمال کشور تهیه و به استانداران استان‌های شمالی ابلاغ شد. وزارت کشور هم مکلف به همکاری با شهرداری‌ها در اجرای برنامه است.
111 هزار رأس قوچ و میش در کشور شمارش شده است.

بلوط‌های زاگرس زیر دندان پروانه برگ‌خوار

60هزار هکتار از رویشگاه‌های زاگرسی کهگیلویه و بویراحمد به آفت پروانه سفید برگ‌خوار مبتلا شد
گزارش
نبود یک زمستان سرد در مناطق زاگرسی فلات مرکزی باعث طغیان آفت‌ پروانه برگ‌خوارسفید و جوانه‌خوار بر تن بلوط‌ها شود.