ادارات و مدارس استان تهران تعطیل شد

با توجه به افزایش میزان گرد و خاک و غلظت آلاینده، ادارات و مدارس استان تهران امروز تعطیل هستند.