10
دو شنبه 13 تیر 1401
شماره 8536
سیاست2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

انگیزه‌های مذهبی استعمارگران

یادداشت
در بررسی انگیزه‌های آغاز استعمارگری، باید به ابعاد مذهبی موضوع و حمایت‌های کلیسا از غارتگران توجه ویژه کرد.
ویژه
دبیرکل جامعه نمایندگان ادوار مجلس گفت: اگر در مذاکرات، آمریکایی‌ها مسیر گذشته را پیش ببرند، آنچه در دوحه رخ داده، به نتیجه نمی‌رسد، اما ایستادگی بر سر مواضع، باعث کوتاه‌آمدن آنها می‌شود.
تجربه دولت اصلاحات و دولت آقای روحانی در اجرای پروتکل الحاقی و همکاری‌های فراتر از تعهدات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داد که این کار فقط باعث زیاده‌خواهی‌های غربی‌ها می‌شود.

دستاوردهای متوازن‌سازی‌ در سیاست خارجی دولت

متوازن‌سازی‌ سیاست خارجی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که در سطح کلان و جهانی سنجیده شود
گزارش
دولت سیزدهم در ابتدای مسیر حرکت ناهموار خود، موضوع ارتباط گسترده با همسایگان در قالب طرح سیاست همسایگی، تنش‌زدایی مثبت و ایجاد روابط پایدار در سطح منطقه را اعلام کرد.