ضرورت تغییر ریل دیپلماسی از سیاست به اقتصاد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد ۶ برنامه توسعه گذشته تحقق یافته است، گفت: برنامه هفتم توسعه تفاوت ویژه‌ای با برنامه‌های دیگر دارد، چون نخستین برنامه است که پس از بیانیه گام دوم انقلاب تدوین می‌‌شود.