در نصف روز هم می‌توان پروانه صادر کرد

زاکانی: اطلاعات دستگاه‌ها برخط شود می‌توان در نصف روز هم پروانه ساختمانی صادر کرد
شهردار تهران با اشاره به لزوم کاهش زمان در صدور پروانه ساختمان، تأکید کرد که در این رابطه نیاز به اصلاح قانون نداریم و اگر همه دستگاه‌ها اطلاعات‌شان را برخط کنند حتی در نصف روز می‌توان پروانه ساختمانی را صادر کرد.