نبیه بری، برای هفتمین بار رئیس مجلس لبنان شد

نبیه بری، رئیس جنبش أمل و از هم‌پیمانان حزب‌الله، با کسب اکثریت آرا برای هفتمین بار به‌عنوان رئیس مجلس لبنان انتخاب شد.