کاش باران می‌بارید

حسین پاکدل در فاصله سال‌های۱۳۶۶ تا ۱۳۷۳ مدیریت پخش شبکه اول سیما را بر عهده داشت و به‌عنوان مجری جلوی دوربین هم می‌رفت. پس از درگذشت امام ره، وقتی پاکدل جلوی دوربین حاضر شد، بی‌تاب شد و اختیار از کف داد.