عدد خبر/2.9 درصد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال‌و‌بختیاری گفت: نرخ بیکاری جمعیت این استان در سال ۱۳۹۹، ۱۵.۲درصد بود که با کاهش ۲.۹درصدی در سال ۱۴۰۰ به ۱۲.۳درصد تقلیل یافت.