وضعیت سبز تورم در 9 استان

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که 9 استان ایران در وضعیت سبز تورمی قرار دارند.