۱۶متر دهنه روی مزار مردم

در جلسات زیادی روبه‌روی مهندس سازه نشسته‌ام و بابت یک متر و نیم متر اضافه در فاصله ستون‌ها چانه زده‌ام. بارها ابعاد ستون‌ها، نقشه‌های مرا به هم ریخته. می‌دانم که تا چقدر فاصله ستون‌ها منطقی است و چقدرش غیرمنطقی. می‌دانم که تا چه اندازه کنسولی را می‌شود با خیال راحت در ساختمان درنظر گرفت و چقدر را نمی‌شود.