تقدیر شهردار تهران از فیلم «جایی برای فرشته‌ها نیست»
پیروز حناچی با اهدای تندیس و لوح افتخار از اعضای تیم‌ملی اسکیت هاکی دختران ایران قدردانی کرد
شهردار تهران از عوامل فیلم «جایی برای فرشته‌ها نیست» و تیم ملی اسکیت هاکی دختران ایران قدردانی کرد.