23
چهار شنبه 24 اردیبهشت 1399
شماره 7941
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش
«فعلا در میانه»؛ شاید این بهترین تعبیری باشد که بتوان از آن برای توصیف عملکرد مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر جدید عراق تا به امروز استفاده کرد؛ عملکردی که بیش از هر چیز نشان‌دهنده تأکید این سیاستمدار عراقی بر حفظ تعادل میان قطب‌های قدرت بوده است.

روز خونین افغانستان

طی 24ساعت در 5حمله در کابل و مناطقی از شمال، شرق، مرکز و جنوب افغانستان، بیش از 50نفر کشته شدند
خاورمیانه
وقوع 5حمله مرگبار در 5منطقه مختلف افغانستان، اندک امید باقی مانده مردم برای رسیدن به صلح را هم ناامید کرده است؛ مردمی که این روزها زندگی‌شان غیر از ترس انفجار و انتحار، با ترس ابتلا به کرونا هم گره خورده است.
PDF جهان
کوتاه جهان
کیوسک