15
چهار شنبه 24 اردیبهشت 1399
شماره 7941
سبک زندگی
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با شما، برای شما

قرار است بنویسید... کوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم کنیم تا صحبت‌ها، دیدگاه‌ها، ایده‌ها، انتقادها، اعتراض‌ها و پیشنهادهای شما بی‌واسطه به صفحه ما راه پیدا کند.
ویژه
مکان، بخشی از هویت فرد را می‌سازد. مکان و هویت به هم پیوسته‌اند. مکانی که فرد در آن حضور داشته، بخشی از آن بوده و بدان شکل داده و از آن هویت گرفته است.
با کاهش محدودیت‌ها و حضور بیشتر مردم در معابر، خرید مایحتاج روزانه هم بیشتر از قبل شده است. خرید میوه نیز در سبد خانوارها جایگاه خوبی پیدا کرده است.
در شب‌های قدر چگونه می‌توان هم خود را از خطر ابتلا به بیماری حفظ کرد و هم از فیض این شب‌ها بهره برد؟

قدر امسال تعمیق معنویت حفظ سلامت

​​​​​​​شب‌های قدر، فرصتی است برای بازگشت و توبه‌کردن از گناهان و پیمودن راه درست. شب قدر، فرصتی است برای پاک‌کردن ظاهر و باطن از هر آلودگی. شب قدر، شب زاری و سبک‌شدن روح از بار گناهان است.