12
چهار شنبه 24 اردیبهشت 1399
شماره 7941
ادب‌وهنر
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تکلیف تئاتر مشخص ‌شود

گفت‌وگو با مدیر مرکز هنرهای نمایشی
گفت‌وگوی روز
در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه؛ مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی به همراه تعدادی از مدیران هنری با اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا برای بازگشایی سالن‌های نمایشی به تصمیمات جدیدی رسیدند.
جشنواره
تیری فرمو، مدیر جشنواره کن از برگزار نشدن این جشنواره در سال2020 به‌دلیل تداوم شیوع ویروس کرونا خبر داد.

خاموشی چشم و چراغ کوچه حاج‌نایب

بیوک چیت‌چیان یکی از آخرین بازماندگان نسل قدیم کتابفروشان خیابان ناصرخسرو درگذشت
کتاب
پیرمرد عصازنان کوچه حاج‌نایب را طی می‌کند تا برسد به پاساژ مجیدی.