خطر جهانی یک بیماری همه‌گیر جدید

با انتشار ویروس آبله میمونی در برخی از نقاط جهان، درحالی‌که هنوز از همه‌گیری بیماری کووید-19 به‌طور کامل خلاص نشده‌ایم، نگرانی‌هایی از افزایش موج همه‌گیری بیماری‌های منتقله از حیوان به انسان را به همراه داشته است.