تعدیل حق مسکن کارگری

خبر: محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تعیین حق مسکن 550هزار تومانی کارگران در سال1401 را ابلاغ کرد. در اسفند ماه گذشته، شورای‌عالی کار با نظر موافق نمایندگان دولت، حق مسکن کارگری را از 450 به 650هزار تومان افزایش داده بود.