آژانس تابع معادلات سیاسی است نه فنی

شورای ‎حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چهارشنبه گذشته با تصویب قطعنامه‎ای سیاسی و جهت‎دار، جمهوری ‎اسلامی را به عدم‎همکاری با این نهاد بین‎المللی متهم کرد؛ رویکردی که اگرچه چندان دور از انتظار نبود، اما در شرایط کنونی به ابهام‎ها پیرامون سرانجام گفت‎وگوهای هسته‎ای ایران و 1+4دامن زده ‎‎است.