بازداشت متهم به قتل پیش از فرار از کشور

تنها مظنون قتل یک مرد ثروتمند در پایتخت که قصد داشت مخفیانه از کشور خارج شود به دام پلیس افتاد. به گزارش همشهری،مدتی قبل خانواده مردی ثروتمند به اداره پلیس پایتخت رفتند و خبر از ناپدید شدن وی دادند.