22
یکشنبه 23 شهریور 1399
شماره 8036
صفحه دوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سرسلسله مکتب تفکیک

میرزا مهدی اصفهانی به رحمت حق پیوست
میرزا مهدی اصفهانی، نامی‌ است که در چند سال اخیر بیش‌ازپیش، شنیده می‌شود. در نجف از شاگردان میرزا نائینی و در طریقت عرفانی صاحب‌قدم بود.
ویژه
روزنامه نیویورک تایمز در تاریخ 30آوریل1946 10اردیبهشت 1325 نوشت: روزنامه «رهبر»، ارگان حزب توده، امروز سرهنگ نورمن شوارتسکف، مشاور آمریکایی ژاندارمری ملی ایران را به صدور دستور تیراندازی به کارگران معترض کارخانه تنباکو متهم کرده است.
اشخاصی که سوءظن مخالفت با دولت مشروطه، امنیت و انتظام عمومی در حق آنها بشود، قوه‌مجریه حق توقیف آنها را خواهد داشت و پس از توقیف، استنطاق آنان شروع می‌شود.

مریضخانه پایتخت؛ بیست‌سال دیرتر

بیمارستان هزار تخت‌خوابی سرانجام افتتاح شد
سال۱۳۲۵ هنوز نفس کشور از سال‌ها جنگ بالا نیامده بود، نیروهای اشغالگر کامل از ایران بیرون نرفته بودند و وضعیت سیاسی آشفته بود، اما پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام یکی‌یکی از رکود خارج و باید تمام می‌شدند.
حمام در اصفهان

حمام در اصفهان

عملیات عمرانی بهداشتی‌شدن حمام‌ها در بسیاری از شهرها اجرا می‌شود
عکس از بنه/ رختکن یک حمام عمومی در شهر اصفهان، متعلق به سال1325
کارگران ایران متحد می‌شوند
کارگران ایران متحد می‌شوند
تاسیس بانک صنعتی و معدنی ایران
فروردین1325 که با اعلام اولتیماتوم ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا، به شوروی برای تخلیه ایران آغاز شد، با یک تحول مهم در حوزه اقتصاد کشور همراه بود.

جهانی شدن ورزش ایران

در سال‌های بعد از ورود متفقین به ایران، ورزش در ایران وارد فاز جدیدی شد. دیگر، هدف تنها ترویج ورزش برای بسط تجدد در جامعه ایرانی نبود و رشته‌های مختلف، به‌صورت منظم برگزار می‌شدند.
PDF صفحه دوم قرن
کوتاه صفحه دوم قرن
آگهی/2