جدال بر سر تعریف شعر

نخستین کنگره نویسندگان ایران به آوردگاه سنت‌گرایان و نوگرایان درباره تعریف شعر تبدیل می‌شود
نخستین سخنران کنگره نویسندگان ایران که به همت انجمن فرهنگی ایران و شوروی در تهران برگزار می‌شود، پس از افتتاح و سخنرانی‌های رسمی، علی‌اصغر حکمت، وزیر سال‌های پیش و استاد نامدار دانشگاه تهران است.