سینما متروپل؛ تقارن در نگاه وارطان

سینمای جدید، معماری مدرن و همه آنچه توقع دارید
در سال1325 سینما متروپل در خیابان لاله‌زار و در قالب یک برنامه مفصل با حضور اشرف پهلوی افتتاح شد.