07
یکشنبه 23 شهریور 1399
شماره 8036
شهر-۲
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مخالفت با نام بزرگان؛ این‌بار بازرگان

خبر
​​​​​​​نامگذاری معابری به نام بازرگان، اعظم طالقانی و سهیل گوهری در فرمانداری تهران تأیید نشد.
معماری
فرهاد احمدی، یکی از معماران شاخص 4دهه گذشته ایران چند روز پیش درگذشت.
با راه‌اندازی مجدد مرکز تولید انرژی آبعلی رخ می‌دهد:

تزریق برق به مدار تهران از پسماند

پسماند‌
«هاضم بی‌هوازی»؛ عبارتی که شاید به گوش‌تان نخورده باشد اما آنقدر مهم به‌شمار می‌رود که بسیاری از فعالان محیط‌زیست دنیا معتقدند یکی از راه‌های نجات زمین از پلاستیک و پسماندها توجه به همین موضوع است.