11
یکشنبه 23 شهریور 1399
شماره 8036
سیاست
۲۳۰۲۳۶۳۵
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۱
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اکبر طبری به 58سال و 9‌ماه حبس محکوم شد که 31سال آن قابل اجراست

« رفیق‌باز» باخت

3 دستگاه آپارتمان در برج روما، یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران، 5قطعه زمین در بابلسر، یک واحد 108متری در مجتمع اداری سانا بخشی از اموال طبری است که براساس حکم دادگاه ضبط می‌شود
قضایی
اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، به 58سال و 9‌ماه حبس، هزارمیلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از ارتشا محکوم شد.