نسخه ترمیم دخل و خرج دولت

با نزدیک شدن به فصل پاییز به‌تدریج دولت آماده تدوین لایحه بودجه سال آینده ایران به‌عنوان آخرین سند دخل و خرج خود می‌شود و نمایندگان مجلس هم درصدد هستند در رسیدگی به نخستین لایحه بودجه سنواتی کشور در مجلس فعلی، تا می‌توانند ساختار دخل و خرج سالانه دولت را اصلاح کنند.