05
یکشنبه 23 شهریور 1399
شماره 8036
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مرکز پژوهش‌های مجلس: اجرای طرح گردشگری آشوراده غیرقانونی است

خبر
​​​​​​​مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی کارشناسی بهره‌برداری از منطقه حفاظت‌شده آشوراده به‌عنوان منطقه گردشگری پرداخت و اعلام کرد: اجرای طرح گردشگری مذکور، مخالف قوانین و ضوابط مربوطه است.
ویژه
اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8036

واگذاری اراضی‌ملی به یک شاخه‌نبات

سال 72 وزیر وقت کشاورزی 18 هزار و 765 هکتار از اراضی ملی میانکاله و مازندران را به یک شاخه نبات به بانک زمین واگذار کرد
محیط زیست
سال72 سندی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شد که براساس آن 11 قطعه در بخش‌های ثبتی 18،17 و 19 شهرستان بهشهر و گلوگاه در ازای یک شاخه نبات از سوی وزیر وقت کشاورزی به صورت صلح بلاعوض به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی بانک زمین واگذار شد.