کافه مجلس

مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اقدام اخیر قایق‌های تندروی سپاه در گشتزنی اطراف ناو آمریکایی، به تسنیم گفت: ناو آمریکایی، مسیر شناور ایرانی را سد کرده و شناور به هر طرفی که می‌خواست برود، ناو آمریکایی جلویش می‌پیچید و مسیرش را سد می‌کرد، دیدیم اگر پاسخ آنها را سر بزنگاه ندهیم، پرروتر شده و ممکن است کارهای دیگری را شروع کنند؛ لذا محاصره ناو آمریکایی از سوی قایق‌های ایرانی درواقع پاسخ به جسارتی بود که آمریکایی‌ها مرتکب شدند.