هل دادن 100شهروند برای سرقت موبایل

​​​​​​​دختر جوان در اتوبوس‌های بی‌آرتی شهروندان را هل می‌داد و کیف یا موبایل‌شان را سرقت می‌کرد؛ هرچند این دختر توانست با این شگرد از 100شهروند سرقت کند اما سرانجام توسط پلیس دستگیر شد.