23
چهار شنبه 17 اردیبهشت 1399
شماره 7935
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
کیوسک
خاورمیانه
در روزگار سیطره رسانه‌ها و ابزارهای قدرتمند ارتباط جمعی، باز هم رنج و دردهای روزمره انسان‌ها از چشم افکار عمومی دور است؛ چراکه این واقعیت‌های تلخ در مقابل بحران‌های فراگیر اقتصادی و سیاسی، مجال چندانی برای خودنمایی در رسانه‌های بزرگ ندارد.

رقابت 3قدرت جهانی برای ساخت واکسن کرونا

اتحادیه اروپا، آمریکا و چین، رقابت برای تولید واکسن ویروس کرونا را آغاز کرده‌اند
شمار قربانیان کرونا از مرز 250هزار نفر گذشته و این ویروس جان‌سخت‌ همچنان جان آدم‌ها را می‌گیرد؛ وضعیتی که ضرورت تولید واکسن را اجتناب‌ناپذیر و کشورها را برای نخستین بار مجبور به همکاری با یکدیگر در این زمینه کرده است.
عکس خبر

عکس خبر

ترامپ هفته‌هاست که تلاش می‌کند با اتهام‌زنی به چین و سازمان بهداشت جهانی، توجهات جهانی از تلاش متمرکز برای مقابله با کرونا را منحرف کند
جنگ رسانه‌ای با ترکیه برای پنهان کردن مشکلات داخلی
جنگ رسانه‌ای با ترکیه برای پنهان کردن مشکلات داخلی
محمدبن سلمان، ولیعهد جوان عربستان سعودی به امید پنهان کردن مشکلات داخلی، تنش‌ها با ترکیه را افزایش داده و این بار جنگی رسانه‌ای علیه این رقیب منطقه‌ای به راه انداخته است.