نوبل کوچک به نویسنده آمریکایی رسید

​​​​​​​ژاکلین وودسون، نویسنده آمریکایی جایزه جهانی هانس کریستین اندرسون۲۰۲۰ را از آن خود کرد.