22
چهار شنبه 17 اردیبهشت 1399
شماره 7935
جامعه
23023618
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

اخراج در میانه بحران

گزارش2
یک‌ماه پیش مدیرعامل یکی از بیمارستان‌های تهران از تعدیل نیروی 50درصدی پرستاران خبر داد؛ درست زمانی که بیمارستان‌های دولتی درگیر پاندمی کرونا بودند.
یادداشت
بیشترین واژه‌ای که همه‌جا از گوگل گرفته تا گفت‌وگوی روزانه مردم به گوش شنیده و دیده می‌شود، کروناست.
اعتراض خانواده‌ها برای بازگشت شهریه مدارس غیرانتفاعی بالا گرفته است

شهریه‌های بی بازگشت

مدیرکل مدارس غیردولتی: در پایان سال تحصیلی درباره باقیمانده شهریه تصمیم می‌گیریم
گزارش
مشکلات خانواده‌ها با مدارس غیردولتی در این 3ماه، بیش از هر زمان دیگری بالا گرفته است.