3
چهار شنبه 17 اردیبهشت 1399
شماره 7935
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جور دیگر باید دید

بیماری کرونا باعث شد به این موضوع توجه فراوان به‌عمل‌آید که شهر در شرایط بحرانی چگونه باید اداره شود؟
ویژه
شهرداران تهران و وین دیروز در یک گفت‌وگوی تصویری مجازی تجربیات خود را در مقابله با کرونا به اشتراک گذاشتند و از یکدیگر دعوت کردند تا بازدیدی از این شهرها داشته باشند.
در نشست خبری مشترک سخنگو و خزانه‌دار شورا عنوان شد

بده‌بستان دولت و شهرداری در مسیر تهاتر

رسولی، خزانه‌دار شورای شهر تهران: بخشی از طلب‌های شهرداری به شیوه تهاتر وصول می‌شود که تاکنون 5هزار میلیارد تومان از این طریق دریافت شده است
چهارمین جلسه سخنگوی شورای شهر تهران در سال99 با سیدحسن رسولی، خزانه‌دار و نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا مشترک بود.