بی‌تمدنی در سیاره جام‌جم

مجری برنامه دستپخت در شبکه یک صدا و سیما از دختری که برای تست آشپزی آمده، می‌پرسد: «با شغل بابات که راننده تاکسیه جلو دوستات اذیت نمی‌شی؟!»