هجوم معتادان به سمت مراکز ترک اعتیاد در زمان کرونا

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر یکی از تأثیرات کرونا بر موضوع مواد‌مخدر را افزایش قیمت مواد و به‌دنبال آن هجوم معتادان به سمت مراکز درمان اعتیاد عنوان کرد و گفت: افرادی که به سمت مراکز ترک اعتیاد مراجعه می‌کنند، الزاما به این مفهوم نیست که می‌خواهند اعتیاد را ترک کنند، بلکه آنها به‌دنبال دریافت شربت تریاک از مراکز کاهش آسیب و درمان هستند که مطمئنا ارزان و خالص است تا بتوانند راحت‌تر از آن استفاده کنند.