28
یکشنبه 5 اردیبهشت 1400
شماره 8204
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش شهردار منطقه ۱۲ از ۲ سال اجرای پروژه های محله محور

تپش‌های قلب طهران

۲ سال می‌شود که روند توسعه در شهرداری منطقه ۱۲ در تعامل میان شورایاران، مدیران شهری و معتمدان محلی با سرعت بیشتری پیش می‌رود.