قفل کرونا بر مرزهای زمینی و هوایی

ضمن تمدید ممنوعیت مسافرت میان ایران و عراق، از بامداد امروز پرواز مسافری میان ایران و کشورهای هند و پاکستان نیز متوقف شد
شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا در هند به ممنوعیت نقل‌وانتقال مسافر به شکل مستقیم و غیرمستقیم میان ایران و هند و همچنین پاکستان منجر شد.