10
یکشنبه 5 اردیبهشت 1400
شماره 8204
جامعه2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
در گفت‌وگوی همشهری با سعید مدنی، جامعه‌شناس مطرح شد

4 اشتباه سیاستگذاری در مدیریت کرونا

گفت‌وگو
کرونا طبق اعلان رسمی، 14‌ماه پیش وارد ایران شد. ویروسی که در اتحادی نامیمون با برخی کژکارکردها و ناکارآمدی‌های کهنه در ساختار مدیریتی کشور، به جان و مال ایرانیان زده و آثار و تبعات بسیار جدی و دردناکی را از خود در ساحت‌های مختلف جامعه ایرانی بر جای گذاشته است.