36
یکشنبه 5 اردیبهشت 1400
شماره 8204
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شهرداری منطقه ۷ طرح ویژه‌ای برای افزایش امنیت زنان در محله‌ها دارد

نقاط بی‌دفاع شهری زیر ذره‌بین رفت

راه رفتن در کوچه‌های باریک وگاه تاریک و عبور از پل‌های عابرپیاده، به‌خصوص در شب، برای زنان تجربه خوشایندی نیست. از هرکدام که بپرسید، اگر شهامت بازگفتن داشته باشند، حتماً خاطره‌ای ناخوش از اتفاقی که افتاده یا دست‌کم ترسی که در دلشان بوده، تعریف خواهند کرد.