34
یکشنبه 5 اردیبهشت 1400
شماره 8204
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
درباره معماری و کارکرد مسجد امامره در بازار تهران

نقطه اتصال دین و دنیا

مسجد امام تهران که روزگاری آن را به عنوان مسجد شاه می‌شناختیم، از قدیمی‌ترین مساجد تهران است و از مهم‌ترین و تأثیرگذارترینشان.