مقایسه قیمت ماهی با مرغ و گوشت در میادین

قیمت یک عدد ماهی قزل‌آلای یک کیلویی در میادین معادل یک عدد مرغ دوکیلویی است.