35
یکشنبه 5 اردیبهشت 1400
شماره 8204
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
با کاشت ۴۰ هزار گل رنگارنگ

سنگلج لاله‌زار شد

همزمان با بهار طبیعت، پارک‌شهر در محله سنگلج با گل‌های لاله رنگی زینت یافت.