واکنش سپاه به تحریف جدید درباره هواپیمای اوکراین

در روزهای اخیر برخی رسانه‌های داخلی و خارجی تلاش کردند با سوءاستفاده از احساسات خانواده‌های داغدار شهدای سقوط هواپیمای اوکراینی، با کلیدواژه «سپر انسانی» هجمه‌های رسانه‌ای گسترده‌ای را علیه جمهوری‌ اسلامی و همچنین فرماندهان سپاه ‌پاسداران کلید بزنند.