نیمی از بستری‌شده‌های کرونا واکسن نزده‌اند

8میلیون نفر از جمعیت کشور هنوز واکسن نزده‌اند، این در حالی است که با وجود شیوع گسترده اومیکرون، یکی از مؤثرترین راه‌های مقابله با واریانت جدید کرونا، واکسیناسیون است.