• شنبه 2 مهر 1401
  • السَّبْت 27 صفر 1444
  • 2022 Sep 24
شنبه 7 اردیبهشت 1398
کد مطلب : 53737
+
-

از هندوستان تا تبریز

قصه‌های کهن
از هندوستان تا تبریز


شیخی از هندوستان قصد بزرگی کرد. چون به تبریز رسید، بر در شیخ رسید.

از اندرون زاویه آواز آمد که «باز گرد. در حق تو نفع این است که بر این در رسیدی. اگر شیخ را ببینی تو را زیان دارد.»

فیه‌مافیه - مولوی

این خبر را به اشتراک بگذارید