• پنج شنبه 1 مهر 1400
  • الْخَمِيس 15 صفر 1443
  • 2021 Sep 23
شنبه 29 شهریور 1399
کد مطلب : 110443
+
-

حمید ناهیدی فر/ رئیس اداره محیطزیست شهرستان شمیرانات

بومیان، بهترین حافظان حیات وحش

یادداشت
بومیان، بهترین حافظان حیات وحش

کمبود محیطبان در منطقه حفاظت شده ورجین مهمترین مشکل اداره محیطزیست شمیرانات برای حفاظت از منطقهای است که زیستگاهگونههای متنوع جانوری و گیاهی است. 11 محیطبان وظیفه حفاظت از منطقهای به وسعت 27 هزار هکتار را برعهده دارند که بهطور حتم این تعداد محیطبان بسیار کم است و آنها قادر نیستند حفاظت از تمام این منطقه را پوشش دهند. محیطبانان حین انجام مأموریت برای مقابله با شکارچیان متخلف در معرض خطر قرار میگیرند. حمل غیرقانونی سلاح توسط شکارچیان یکی از مشکلاتی است که با آن روبهرو هستیم.
همکاران ما در اداره محیطزیست از برخورد خشونتآمیز و استفاده از سلاح برای دستگیری متخلفان دوری میکنند اما گاهی جان آنها به خطر میافتد که نمونه آن در حادثه اخیر اتفاق افتاد و یکی از محیطبانان جوان حین تعقیب شکارچیان متخلف با اسلحه شکاری مورد اصابت قرار گرفت و از چندین ناحیه مجروح شد.
اگر دوربین این محیطبان سپر او در مقابل ساچمه تفنگ شکاری نمیشد معلوم نبود چه بلایی سر او میآمد. در منطقه حفاظت شده ورجین قریب به 50 روستا وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به گردشگری بودن این محدوده و تردد بومیان و گردشگران در این منطقه، شناسایی آنها از شکارچیان کار سختی است. حضور گردشگران و کوهنوردانی که بدون مجوز وارد این منطقه میشوند از دیگر مشکلاتی است که اداره محیطزیست با آن مواجه است. شناسایی این افراد هم از شکارچیان متخلف برای محیطبانان ممکن نیست. راه قانونی ورود به منطقه حفاظت شده کسب مجوز از طریق اداره کل و اطلاع و هماهنگی با واحد اجرایی اداره محیطزیست است.
گردشگران و همه کوهنوردان میتوانند یاریگر ما باشند و از طریق سامانه 1540 موارد تخلف از قلع و قمع درختان، ساختوساز غیرمجاز، شکار غیرقانونی حیوانات، صید ماهی، ریختن خاک و تخلیه نخاله، آتشسوزی و... را گزارش دهند تا همکاران ما بتوانند در اسرع وقت با حضور در محل به موارد گزارش شده رسیدگی کنند.
همکاری بومیان محله با محیطبانان نقش مهمی در حفاظت محیطزیست لواسان دارد. بومیان بهترین حافظان حیات وحش هستند و اگر همراه ما باشند میتوانیم کمبود نیرو را تا حدود زیادی جبران کنیم. همانگونه که شاهد بودیم هنگام حادثه تیراندازی به محیطبان منطقه ورجین 12 نفر از بومیان تا رسیدن نیروهای امدادی به فرد مصدوم کمک کردند. همیاران محیطزیست و انجمن محلی که در زمینه محیطزیست شمیرانات فعالیت میکنند به همراه بومیان محلی تا حدودی کمبود نیروی محیطبان را جبران میکنند اما بهطور حتم این تعداد برای حفاظت مطلوب از محیطزیست ورجین و گونههای جانوری و گیاهی کافی نیست.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید